נהלי הרשמה

תחילת שנת הלימודים ביום שלישי 1.9.20  יב' באלול התש"פ

סיום שנת הלימודים ביום רביעי 30.6.21 כ' בתמוז התשפ"א

הרשמה

ההרשמה לחוגי המתנ"ס מתקיימת דרך אתר האינטרנט

5% הנחה לנרשמים עד ה-17.9.2020  כ"ח באלול תש"פ

כל חוג נוסף במשפחה מקבל 5% הנחה. ההנחה תינתן על החוג הזול מביניהם. אין כפל הנחות.

– מחירי החוג המפורסמים הם שנתיים.

– חישוב עלות החוג הינה שנתית ומחולקת ל-10 חודשי פעילות. העלות השנתית לוקחת בחשבון את לוח החופשות והחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים.

– לכל קבוצה יתקיימו 34 מפגשים שבועיים או 68 מפגשים דו שבועיים במהלך שנת הלימודים, אלא אם צויין אחרת.  

– פתיחת החוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע"פ החלטת המתנ"ס). המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג/איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים ובהודעה מראש.

– משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה ותשלום בפועל.

זמן קורונה

כל הפעילויות מתקיימות בהתאם להנחיות משרד הבריאות ותקנות הקורונה, ואני ערוכים בכל עת לשינויים ונגיב בצורה מקצועית ומיטיבה וכל שינוי שיקרה על הדרך.

נוהל ביטול הרשמה

לכל נרשם לחוג שנתי זכות לשיעור אחד ניסיון. במידה והחליט לא להמשיך השיעור ללא תשלום.

במידה ונרשם לחוג – שיעור ניסיון ישולם.

ביטול רישום לחוג אפשרי רק בהגשת בקשה בכתב למזכירות המתנ"ס, בפקס או במייל. 

מסירה בעל פה, טלפונית או הודעה למדריך על הפסקת השתתפות ו/או אי הופעה לפעילות, לא תחשב כהודעה על הפסקת השתתפות.

בקשת ביטול חוג (בכתב) תיכנס לתוקף בסוף אותו חודש 

מועד אחרון להגשת בקשת ביטול השתתפות בחוג הינו עד 15.3.21 ב' בניסן תשפ"א  לאחר תאריך זה לא יינתן החזר כספי עקב הפסקת השתתפות. וכן לא יהיה ניתן לעבור לחוג אחר.

לא יינתן החזר כספי רטרואקטיבית.